Cơ quan thuế

Giới thiệu về văn phòng thuế

Ưu tiên của văn phòng luật sư của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sự thuận tiện khi kinh doanh bằng cách đảm nhận nhiệm vụ của họ và đại diện cho họ trước cơ quan thuế, tòa án và các đơn vị ZUS, cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đầy đủ.

Công ty sử dụng các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực luật thuế, luật kinh doanh và quản lý, những người có kiến thức sâu rộng và nhiều năm hành nghề. Các lĩnh vực chính của hoạt động của chúng tôi là thuế và tư vấn pháp lý, tố tụng trước cơ quan chức năng, luật thuế quốc tế và kiểm toán thuế.