O firmie

O firmie

Kancelaria prowadzona przez Mecenasa Ryszarda Ambroziaka istnieje od roku 2010. Przy wsparciu swojego Zespołu reprezentuje on podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach, bieżącej działalności biznesowej, podatkowej i gospodarczej.
Specjalizujemy się w obsłudze prawnej oraz doradczej na płaszczyźnie podatkowej o wysokim stopniu skomplikowania, jak również bieżącym doradztwie strategicznym, procesach restrukturyzacyjnych oraz procesach negocjacyjnych. Doradzamy i zarządzamy zagadnieniami w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w realizacji zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych (podatkowych).

Szeroka płaszczyzna działalności Kancelarii Mec. Ambroziaka jest przede wszystkim wynikiem jego wieloletniej nauki, ale także pracy i dużego doświadczenia w obszernym spektrum działań podatkowo-prawnych. Bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kontroli budżetowej oraz podatkowej to jedna z części zakresu jego działania.

Priorytetowym ukierunkowaniem Mecenasa jest metodologia kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej w pełnym zakresie, w tym:
– prowadzenie postępowań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności postępowań z nieujawnionych źródeł przychodu;
– prowadzenie postępowań dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
– opracowanie dokumentacji podatkowej w trybie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– prowadzenie spraw karno-skarbowych w szczególności dotyczących zbrodni VAT-owskich (w tym zakresie Kancelaria posiada szczególne doświadczenie, jak również w umarzaniu takich postępowań z tytułu przedawnień lub merytorycznego ich przeprocesowania);
– prowadzenie postępowań gospodarczych, w tym dotyczących windykacji należności postępowań związanych z odzyskiwaniem ubezpieczeń od ubezpieczycieli w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków);
– inne postępowania karne związane z obrotem gospodarczym.